Giới Thiệu Về Chúng Tôi

Sứ mệnh & giá trị của chúng tôi

Các dịch vụ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Nguyễn Thị Minh Tam

Nguyễn Thị Minh Tam

Tư Vấn Viên

Nguyễn Văn Tĩnh ( CTA )

Nguyễn Văn Tĩnh ( CTA )

TƯ VẤN VIÊN

Lê Thị Minh Ngoan

Lê Thị Minh Ngoan

TƯ VẤN VIÊN

Nguyễn Minh Thu ( CTA )

Nguyễn Minh Thu ( CTA )

TƯ VẤN VIÊN

Nguyễn Việt Anh ( MBA, CPA, CTA )

Nguyễn Việt Anh ( MBA, CPA, CTA )

MANAGER

Nguyễn Hồng Tươi ( CTA )

Nguyễn Hồng Tươi ( CTA )

TƯ VẤN VIÊN

Nguyễn Thị Loan ( CMA, CTA, CPA US )

Nguyễn Thị Loan ( CMA, CTA, CPA US )

GIÁM ĐỐC TƯ VẤN

Tomohiro Sugeno ( CPA Japan )

Tomohiro Sugeno ( CPA Japan )

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Yoshinao nagai ( CPA Japan )

Yoshinao nagai ( CPA Japan )

CEO and President