Dịch vụ giới thiệu nhân sự kế toán chất lượng cao

Cầu nối giới thiệu cá nhân đến với những vị trí công việc phù hợp với năng lực và các yêu cầu liên quan khác. Đối với yêu cầu đặc biệt như Kế Toán Trưởng hoặc Kế Toán Người Nước Ngoài đều chúng tôi đều có những hồ sơ ưu tú phù hợp với nhu cầu tuyển dụng